امکانات سرورهای استفاده شده برای وبسایت های ایده

 • ضد دیداس
 • امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)
 • سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها
 • بهره گیری از تکنولوژی SSD جهت افزایش سرعت
 • امکان تغییر نسخه php
 • سازگاری کامل با گوگل و سایر موتورهای جستجو
 • چهار برابر سرعت بیشتر
 • استفاده از سرویس های خارجی بدون مواجهه با تحریم

وبسایت شخصی

۴۹۵ هزار تومان
 • ۱۰۰۰ مگابایت هاست رایگان
 • دامنه رایگان .IR
 • آمار دقیق بازدیدکنندگان
 • سازگار با موتورهای جستجو
 • دریافت کامنت از بازدیدکنندگان
 • صفحات سایت به تعداد نامحدود
 • قابلیت تعداد نامحدود موضوعات
 • صفحه درباره ما و تماس با ما

وبسایت شرکتی

۶۹۵ هزار تومان
 • ۱۰۰۰ مگابایت هاست رایگان
 • دامنه رایگان .IR
 • آمار دقیق بازدیدکنندگان
 • سازگار با موتورهای جستجو
 • دریافت کامنت از بازدیدکنندگان
 • صفحات سایت به تعداد نامحدود
 • قابلیت تعداد نامحدود موضوعات
 • صفحه درباره ما و تماس با ما

وبسایت فروشگاهی

۹۴۵ هزار تومان
 • ۱۰۰۰ مگابایت هاست رایگان
 • دامنه رایگان .IR
 • آمار دقیق بازدیدکنندگان
 • سازگار با موتورهای جستجو
 • دریافت کامنت از بازدیدکنندگان
 • صفحات سایت به تعداد نامحدود
 • قابلیت تعداد نامحدود موضوعات
 • صفحه درباره ما و تماس با ما

وبسایت خبری

۵۹۵ هزار تومان
 • ۱۰۰۰ مگابایت هاست رایگان
 • دامنه رایگان .IR
 • آمار دقیق بازدیدکنندگان
 • سازگار با موتورهای جستجو
 • دریافت کامنت از بازدیدکنندگان
 • صفحات سایت به تعداد نامحدود
 • قابلیت تعداد نامحدود موضوعات
 • صفحه درباره ما و تماس با ما

وبسایت پزشکان

۹۴۵ هزار تومان
 • ۱۰۰۰ مگابایت هاست رایگان
 • دامنه رایگان .IR
 • آمار دقیق بازدیدکنندگان
 • سازگار با موتورهای جستجو
 • دریافت کامنت از بازدیدکنندگان
 • صفحات سایت به تعداد نامحدود
 • قابلیت تعداد نامحدود موضوعات
 • صفحه درباره ما و تماس با ما

وبسایت مهدکودک

۵۹۵ هزار تومان
 • ۱۰۰۰ مگابایت هاست رایگان
 • دامنه رایگان .IR
 • آمار دقیق بازدیدکنندگان
 • سازگار با موتورهای جستجو
 • دریافت کامنت از بازدیدکنندگان
 • صفحات سایت به تعداد نامحدود
 • قابلیت تعداد نامحدود موضوعات
 • صفحه درباره ما و تماس با ما