استودیو ایده در استارتاپ ویکند سنندج

حضور استودیو ایده در استارتاپ ویکند تولید محتوای فرهنگی استان کردستان ۳ تا ۵ آبان ۱۳۹۶ در دانشگاه پیام نور سنندج با ایده استارتاپی نبرد اساطیر مقام دوم در بین ۳۲ تیم شرکت کننده لازم به ذکر است که این رویداد مقام اول نداشت و به دو تیم برتر به صورت مشترک مقام دوم داده …

استودیو ایده در اولین نوآوردگاه کردستان

حضور استودیو ایده در اولین نو آوردگاه کسب و کارهای فناورانه کردستان از تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ الی ۳/۶/۱۳۹۶ به مدت چهار روز در پارک علم و فناوری استان کردستان با ایده استارتاپی استاد من و کسب مقام نهم بین پانزده تیم